วิทยากร-ข้าราชการ4.0

ได้รับเกียรติจาก อบต.ดงลาน ในการสัมมนา พัฒนาบุคคลากร ใน หัวข้อ “การเป็นข้าราชการ4.0 ที่ดี” เน้น การบรรยายที่สนุก เข้าใจง่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สลับกับการเล่นเกมและหัวข้อในการบรรยาย

ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาของข้าราชการในการทำงานกับประชาชน ต้อง มีความตื่นตัว เพิ่มการทำงานในตัวเอง และ ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ นโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

การเปลี่ยนผ่านจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0

– การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ

– การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน

– การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ

  ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ปัจจัยต่างๆ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ข้าราชการและประชาชน มีสัมพันธไมตรี ที่ดีในการต้อนรับ พัฒนาพื้นที่ ให้ อปท. ท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

การเป็นผู้นำ คือ ความสามารถในการซักจูงบุคคลให้ร่วมมือกันใน
การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา หรือความสามารถในการ
สร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนแก่บุคคลที่ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ไม่ใช่การบังคับหรือการใช้อำนาจแต่เพียงอย่างเดียว เพราะ
ฉะนั้นจากความหมายที่ให้ไว้ เราพอจะองเห็นว่าการเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน และต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ
พร้อม ๆ กันด้วย


เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิทยากรพิเศษ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *