Seminar

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา (Seminar) จากหลากหลายองค์กร ด้วยวิทยากร วอล์คแรลลี่ ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อปรับทัศนคติ ในการรับจัดสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะสนุกสนาน ไปกับเกมของทาง ทีมวิทยากรวอล์คแรลลี่ เพื่อความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ และ มีความสุข จนถึงจุดที่ต้อง เปิดใจ ให้กับทุกท่านในองค์กร เพิ่มพูนความรู้ สร้างความสามัคคี?

กสทช_1436

ในการรับจัดสัมมนา เพื่อ ปรับทัศนคติ ของการทำงานร่วมกัน จะทำให้องค์กร เพิ่มความสามัคคี มีเป้าหมายเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายไปสู่ความต้องการขององค์กร เพื่อให้ทุกคน ประสานงานเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น การรับจัดสัมมนา จะสำคัญสำหรับองค์กร ค่อนข้างมาก ผู้บริหารหลายท่าน ให้ความสำคัญกับด้านนี้ค่อนข้างสูง เพื่อ การจัดสัมมนาในแต่ละครั้ง นอกจากจะพาพนักงาน ไปพักผ่อน หรือ จัดกลุ่มทัวร์ เพื่อ ท่องเที่ยวประจำปี

จึงมักจะสอดแทรกการปรับทัศนคติ ในองค์กร หรือ รับจัดสัมมนากึ่งวอล์คแรลลี่ หรือ การจัดเพื่อ ละลายพฤติกรรม ภายในองค์กร เปิดใจซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะพัฒนาองค์กร ให้เคลื่อนที่ได้เร็ว เป็นตามเป้าหมาย ที่ผู้บริหาร ต้องการ

เที่ยวถิ่นไทย จึงเป็น องค์กรเพื่อ รับจัดสัมมนา พร้อม กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บริษัท ตลอดระยะเวลา 15 ปี ?ด้วย วิทยากร มืออาชีพ ปรับรูปแบบกิจกรรม ให้ตรงกับทัศนคติขององค์กร แต่ละแห่ง และ ทำให้การ จัดสัมมนา ไปสู้เป้าหมายที่ตรงกัน
NDL @บูรพาบีช_4724? ??CPF @เชียงใหม่_2681

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ในการเล่นเกมต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านสนุก และ มีการเปิดใจ ปรับทัศนคติ ภายในองค์กร เพื่อให้การจัดสัมมานา เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน

 

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ด้วย วิทยากรที่มีประสับการณ์มากกว่า 200 บริษัท ชี้ชัดในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคคลากร เน้นในการทำงาน ภายใต้เกม ที่สนุกสนาน แต่ละเกม แฝงไว้ด้วย ความหมายอย่างลึกซึ้ง จึงการ รับจัดสัมมนาดีดี ที่คุ้มค่าจากทุกองค์กร

หัวข้อ ได้คน ได้งาน ได้ใจ เป็นการเปิดจิดใจทุกๆท่าน ปรับความรู้สึกเข้าหากัน ปรับจิตใจ เพื่อให้ผู้คนในองค์กร มีความสุขมากกว่าการทำงาน ทั่วๆไป และทุ่มเทให้กับองค์กร