ที่พักสัมมนา

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนาพร้อมจัดหาที่พักสัมมนา ที่เหมาะสม กับกลุ่มจัดสัมมนา
อบต เทศบาล หน่วยงานต่างๆ หรือ บริษัทต่างๆ ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
โรงแรมหรือรีสอร์ท ที่ สนใจในการนำเสนอสถานที่ของท่าน ติดต่อส่ง EMAIL….a9019777@gmail.com
Logo-MMG