ทริปเขาใหญ่

ทริป 2 วัน 1 คืน เขาใหญ่

วันที่ 1

08.00 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ 

09.30 น.            เดินทางเข้าสู่ รีสอร์ทเขาใหญ่

10.00 น.            พบกับทีมวิทยากร ณ ห้องประชุม เตรียมความพร้อม แบ่งทีม และ ละลายพฤติกรรม

11.00 น.            เบรค

11.15 น.            ชม VTR สานต่อในกิจกรรมเพื่อ ปรับ ความรู้สึกซึ่งกันและกัน เปิดใจกล้ายอมรับในสิ่งที่ตนเอง ผิดพลาด เพื่อ ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับผู้ร่วมงาน

12.00 น             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.            เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก ละลายพฤติกรรม  ชม VTR ร่วมรับฟัง เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง ความสามัคคีภายในองค์กร ปลุกจิตสำนึกในองค์กร

                         กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในเกมต่าง ๆ เช่น

  • การสร้างทีม สร้างความสามัคคี
  • การสร้างวินัยในการทำงาน
  • การสื่อสารภายในองค์กร
  • เทคนิคการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า การกล้าตัดสินใจ
  • คิดบวก เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจ
  • การเปิดใจซึ่งกันและกัน

16.30 น.            เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30 น.            รับประทานอาหารมื้อค่ำ คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

สรุปกิจกรรม สันทนาการ  กิจกรรมเปิดใจให้กับองค์กร แนว ทางการแก้ไขปัญหาขององค์กร เพื่อ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

 

 

 

 

 

วัน ที่ 2

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.            เดินทางถึงปาลิโอ แหล่งท่องเที่ยวของเขาใหญ่

11.30 น.            ตลาดน้ำเขาใหญ่ (ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย)

14.00 น.            ออกเดินทางกลับ แวะ ซื้อของฝากจากเขาใหญ่ ระหว่างทางกลับ

17.00 น.            เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทริปการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามวันเวลา ที่สมควร