ทริประยอง

ทริป 2 วัน 1 คืน ระยอง

วันที่ 1

07.30?น.????????????? ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ระยอง บ้านเพ

010.30?น.???????????? เดินทางเข้าสู่ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย กินลมชมทะเล?เล่นน้ำทะเล

12.00 น??????????????? รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ?????? ????? เริ่มกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก ละลายพฤติกรรม ?ชม VTR ร่วมรับฟัง เสนอแนวคิดต่างๆ พร้อมการสร้าง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?แรงดึงดูดให้กับตัวเอง และการปลุกพลังในตัวเอง

กิจกรรม Walk Rally (กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ)

16.30?น.???????? ????? เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30?น.?????? ??????? รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

วัน ที่ 2

07.30?น.?????????????? รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.?????????????? เดินทางสู่ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ขึ้นชมเรือหลวง จักรีนฤเบศร์ นำชมเครื่องบินต่างๆ บนเรือ

แล้วแต่ความสะดวกของ ผู้ร่วมทริป

12.00?น. ????????????? แว่ะตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา พร้อมซื้อของฝาก และ ทานอาหารตามอัธยาศัย

ระหว่างกลับ

17.00 น.?????????????? เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ