ทริปชะอำ

ทริป ชะอำ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

07.30 น.            ออกเดินทางสู่ ชะอำ
10.00 น.            เข้าสู่ สวิสชีฟ ฟาร์ม เพื่อ ถ่ายรูป แกะ และแหล่งท่องเที่ยว

11.45 น.            เดินทางเข้าสู่ที่พัก ริมหาดชะอำ เตรียมทานอาหาร

12.00 น             รับประทานอาหารกลางวัน

 13.30 น.           เริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม กล้าคิดกล้าแสดงออก

                        และการปลุกพลังในตัวเอง กิจกรรมเน้นสนุกสนาน

16.30 น.            เสร็จกิจกรรม

                        สนุกสนานกับ บานาน่าโบ๊ท และ กิจกรรม Beach Activity(ลูกค้าชำระเอง)

                        พักผ่อน อิสระ เล่นน้ำตามอัธยาศัย

                        ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30 น.            รับประทานอาหารมื้อค่ำ คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ 

                       

 

วันที่ 2

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.            จัดเก็บสัมภาระ   ออกเดินทางกลับ 
10.00 น.            เดินทางถึง เพลินวาน แหล่งท่องเที่ยวของหัวหิน ย้อนยุค

12.00 น.            ทานอาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัย)

13.30 น.            ออกเดินทางต่อ สู่ ซานโตรินี่ สวนสนุกแห่งใหม่ ของหัวหิน

ระหว่างทางแวะซื้อของฝากจากเพชรบุรี เช่น ขนมหม้อแกง ฯลฯ

15.00 น.            ออกเดินทางกลับ       
18.30 น.            เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทริปเดินทาง สามารถแก้ไข และ กำหนดเวลา ตามความเหมาะสม